Ballonghelium

Helium (He) är jordens näst lättaste ämne och kan därför användas för att bland annat lyfta ballonger. Eftersom helium är lättare än luft svävar ballonger så länge de är fyllda med helium.

Alla är välkomna att hyra helium hos oss både företag och privatpersoner.

Priser för hyra av ballonghelium:

- 13.5 liters heliumflaska med regulator 1625kr(inkl.moms). Ungefärligt antal latex ballonger, med olika storlekar ifrån 9"-12" och 18" folie ballong, som kan fyllas med denna tub är märkt med bokstaven "V" i grafen nedan.

- 50 liters heliumflaska med regulator 5000kr(inkl.moms). Ungefärligt antal ballonger som kan fyllas med denna heliumflaska är märkt med bokstaven "L" i grafen nedan.

 

Helium tubHyra för heluimflaskan i 7 dagar ingår i priset, därefter debiteras en kostnad på 20kr per dygn. Kunden är ansvarig för att heliumflaskan återlämnas till oss inom 14 dagar (om inget annat överenskommet). Ej återlämnad heliumflaska debiteras med 5000kr. Ej återlämnad regulator debiteras med 600kr.

Heliumflaskorna kan hämtas på våran adress i Västerås eller så levererar vi inom Västerås till en kostnad av 100kr.

Varning: risk för kvävning vid inandning! När man andas in stora mängder av helium undantränger och ersätter gasen luftens syre så att allvarliga skador kan uppstå på hjärnan och lungorna vilket kan leda till döden. Första hjälpen vid inandningsbesvär: för ut personen i friska luften, ge konstgjord andning om andningen upphört och kontakta läkare omedelbart. Vid stora utsläpp av helium inomhus ventilera rummet.

Hantering av heliumflaskor: hantera alltid heliumflaskan varsamt och skydda den mot onormal uppvärmning. Flaskan lagars med stängd ventil och transporteras stadigt så att den inte kan falla omkull. Öppna aldrig gasflaskan utan att först ha skruvat fast regulatorn på ventilen och transportera aldrig gasflaskan med påskruvad regulator. Använd heliumflaskan i ventilerad lokal.

Lite fakta om helium: helium är grundämnet med nummer två i det periodiska systemet. Det är en färglös och luktlös ädelgas som inte reagerar med andra ämnen och den är inte explosiv och brandfarlig. Det finns inga kända miljö eller ekotoxikologiska bieffekter. Helium krymper i kyla och expanderar i värme.

Last Updated on Thursday, 28 June 2012 23:32